Dodano: 7 lipca 2022

Zakończono kwalifikację wniosków o udzielenie wsparcia finansowego złożonych przez organy prowadzące szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 -2024 – „Aktywna tablica” – edycja 2022 r.

Cieszymy się, że nasza Szkoła uzyskała wsparcie w wysokości 35 000,00 (80% to środki z budżetu państwa i 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę).