Dodano: 25 października 2022

Edukacja to najpotężniejsza broń jakiej możesz użyć, aby zmienić świat.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Porąbce pragnie przyłączyć się do programu: „Adopcja Szkoły” organizowanego przez Fundację Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” z Poznania. Adopcja szkoły polega na wsparciu wybranej przez nas szkoły kwotą 100 złotych. Stając się członkiem klubu adopcyjnego otrzymamy szczegółową relację z życia wybranej przez nas szkoły, a przede wszystkim uśmiech dziecka oraz świadomość, że pomogło się komuś zmienić życie. Szkoła, którą chcemy wesprzeć znajduje się w  Abong – Mbang (Kamerun) i prowadzona jest przez siostry ze Zgromadzenia Sióstr Duszy Chrystusowej. To edukacja jest najlepszym sposobem zwalczania biedy i zacofania ekonomicznego. Zapewniając wykształcenie najmłodszym, możemy przyczynić się do poprawy warunków bytowych setek, tysięcy, a w przyszłości nawet milionów ludzi w Afryce.

W najbliższych dniach można dołączyć się do zbiórki, którą prowadzą szkolni wolontariusze na szkolnym korytarzu.

Organizator akcji

Szkolne Koło Wolontariatu i Samorząd Uczniowski

POZNAJ SZKOŁĘ, KTÓRĄ CHCEMY ADOPTOWAĆ.

POZNAJ SZKOŁĘ KTÓRĄ ADOPTUJESZ

Szkoła w Abong – Mbang (Kamerun)

Szkoła prowadzona jest przez siostry ze Zgromadzenia Sióstr Duszy Chrystusowej. Dzięki regularnym zajęciom podopieczni mają szansę nie tylko zdobyć wiedzę z zakresu rachunków, czytania i pisania, ale również poznają podstawowe zasady higieny, zdrowego trybu życia oraz kształtują pozytywne postawy społeczne.

Niestety brakuje zeszytów, podręczników i przyborów szkolnych. Edukacji dzieci nie sprzyja również ciężka sytuacja finansowa ich rodzin. Darmowy posiłek zjedzony w szkole jest często jedynym jaki spożywają w ciągu całego dnia.

Szkoła w Abong – Mbang (Kamerun)

Szkoła prowadzona jest przez siostry ze Zgromadzenia Sióstr Duszy Chrystusowej. Dzięki regularnym zajęciom podopieczni mają szansę nie tylko zdobyć wiedzę z zakresu rachunków, czytania i pisania, ale również poznają podstawowe zasady higieny, zdrowego trybu życia oraz kształtują pozytywne postawy społeczne.

Niestety brakuje zeszytów, podręczników i przyborów szkolnych. Edukacji dzieci nie sprzyja również ciężka sytuacja finansowa ich rodzin. Darmowy posiłek zjedzony w szkole jest często jedynym jaki spożywają w ciągu całego dnia.