Dodano: 5 grudnia 2021

Co roku 5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza (ang. International Volunteer Day, IVD). Celem obchodów jest uznanie pracy wolontariuszy na całym świecie za ich trud, czas i umiejętności.  To święto wolontariuszy i organizacji zajmujących się wolontariatem na całym świecie. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to okazja do tego, by pokazać światu, jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych – na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. To też doskonały moment dla samych wolontariuszy, by pochwalili się zrealizowanymi inicjatywami i zachęcili do współdziałania wszystkich tych, którzy na razie stoją z boku.

Szkolne Koło Wolontariusza działa w naszej szkole od 2014 roku. Co roku organizujemy różne akcje oraz promujemy zdrowy, bezpieczny styl życia. Uwrażliwiamy innych na osoby chore, niepełnosprawne, starsze, w trudnej sytuacji życiowej. Pomagamy również zwierzętom. Opiekunami Koła jest pedagog szkolny p. Renata Stachura. Obecnie nasze Koło liczy 12 Wolontariuszy. Wszystkich chętnych uczniów zapraszam do włączenia się w wolontariat! Spotykamy się w piątki na lekcji siódmej.

Akcje, które koordynujemy:

– „Dzień Uśmiechu”

– „Dzień Życzliwości i Pozdrowień”

„Dzień Rodziny”

– zbiórka darów dla Polaków mieszkających na Kresach

– zbiórka posłań i karmy dla schroniska

– zbiórka ubrań, żywności i zabawek dla fundacji wspierającej dzieci niepełnosprawne i z domów dziecka „Serce dla Maluszka”

– „Międzynarodowy Dzień Wolontariatu”

– „Opatrunek na ratunek”

– przygotowanie kartek świątecznych i upominków dla dzieci niepełnosprawnych z naszej gminy

– organizowanie spotkania dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin

– wspieranie Tygodnia Profilaktyki

– przygotowywanie gazetek okolicznościowych o tematyce profilaktyczno – wychowawczej.

W obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza włącza się wiele organizacji. W tym dniu i nie tylko zachęcamy Was do czynienia dobrych uczynków na rzecz drugiego człowieka! Zapraszam do zapoznania się z prezentacją n/t wolontariatu.
https://view.genial.ly/5eaec11c47bad90d6e96cc6d/presentation-wolontariat-swiat-oczami-mlodych

Renata Stachura – opiekun SKW