Dodano: 26 kwietnia 2021

Na różne sposoby próbowali uczniowie zaczytać się w kartach Pisma Świętego… Od pierwszaków, którzy za zadanie mieli „odszukać w swoich domach Biblię i zaprosić rodziców do czytania”, aż do klas szóstych, którzy podpowiadają nam, że warto umieć wyszukiwać fragmenty Bożego Słowa.Obowiązkowi uczniowie zechcieli się podzielić swymi pracami… Dziękuję, zwłaszcza rodzicom klas młodszych, za pomoc w przysyłaniu zdjęć. Teraz było przypomnienie, a czytanie niech trwa przez cały rok.

 

 Zobacz jeszcze „Zaczytani w Biblii” – KLIK

Katechetka-Dorota Gałuszka