Dodano: 7 października 2020

W dniach od 29 czerwca do 11 września 2020 odbył się konkurs „Wakacyjna przygoda w powiecie bielskim”. Patronat nad konkursem zorganizowanym przez Biuro ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej objął starosta bielski Andrzej Płonka. W ramach konkursu dzieci i młodzież od 6-18 lat uczęszczający do przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych lub placówek wychowania pozaszkolnego na terenie powiatu bielskiego, zgłaszali pracę plastyczne i literackie przedstawiające atrakcje turystyczno-kulturowe i przyrodnicze powiatu bielskiego. 

Nasi uczniowie wzięli udział w tym konkursie i zdobyli:

KATEGORIA KLAS IV-VI:
III miejsce – Aleksandra Ilczak – SP nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce
III miejsce – Zuzanna Weźranowska – SP nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce

KATEGORIA KLAS VII-VIII:
I miejsce – Piotr Łatanik – SP nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce (ta praca zostanie wydana w formie pocztówki)
II miejsce – Milena Honkisz – SP nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce
III miejsce – Katarzyna Sikora – SP nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce

Gratulujemy wszytskim uczestnikom! 

Opiekun konkursu:Katarzyna Witkowska