Dodano: 21 lutego 2019

W ramach podsumowania pierwszego półrocza nauki zaprosiliśmy rodziców i pracowników szkoły na szkolenie: Internet – nowe źródło zagrożeń, prowadzone przez sierż. sztabowego Marka Szczotkowskiego.

Poruszane były następujące zagadnienia:
– Uzależnienie od Internetu i informacji, multitasking, zespół FAD (uzależnienie od Facebooka).
– Promocja środków psychoaktywnych i pseudomedycznych.
– Niebezpieczeństwo związane z grami opartymi na mikropłatnościach.
– Pornografia i seksualizm, w tym sexting oraz cyfrowa prostytucja dzieci i młodzieży.
– Hazard internetowy.
– Wirtualna aktywność niebezpiecznych subkultur oraz sekt itp.
– Cyberprzemoc, autoagresja i heating internetowy.
Po bardzo interesującej prezentacji prelegenta, dyrektor Małgorzata Walusiak podsumowała I półrocze i wręczyła listy gratulacyjne rodzicom, których dzieci uzyskały wzorowe wyniki w nauce  oraz 100% frekwencję.