Dodano: 21 lutego 2019
a

a

          W roku jubileuszowym Szkoły – 105 LAT działalności – powstawała kronika jej dziejów. Zespół redakcyjny przeglądał stare kroniki, protokolarze, dokumenty, akta szkolne. Skrupulatnie spisywał absolwentów, wyszukiwał pracowników Szkoły, którzy w ciągu 105 lat zostawili tutaj swój niezatarty ślad. Skanowany, wybierany i obrabiany był również cały materiał zdjęciowy gromadzony latami w szkolnych i prywatnych archiwach. Kroniki i fotografie mają niezwykłą moc i nie pozwalają zapomnieć o przeszłości wielu pokoleń tworzących wizerunek Szkoły.

            Teraz przyszedł czas na prezentację gotowej kroniki. Jej promocja miała miejsce 19 stycznia w DK w Porąbce. Przybyli na nią zaproszeni goście, pracownicy szkoły (emerytowani i aktualni), dzieci i rodzice.

            Impreza rozpoczęła się od zaśpiewania Hymnu Szkoły. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć Pawła Adamowicza – Prezydenta Gdańska, wymowę chwili podkreśliły tony trąbki, na której zagrał Szymon Bułka.

            Po krótkim koncercie z podziękowaniami wystąpili gospodarze imprezy: Dyrektor Szkoły – Małgorzata Walusiak oraz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Porąbki – Jan Kos. Głos zabrali także zaproszeni goście: Starosta Powiatowy – Andrzej Płonka, aktualny i poprzedni Wójt GP – Paweł Zemanek oraz Czesław Bułka, Przedstawiciele Rady Rodziców z Przewodniczącą – Agnieszką Sopiak. TPP podarowało Szkole okolicznościowy medal.

            W czasie występów artystycznych można było zobaczyć na scenie „szkołę dawniej i dziś” widzianą i przedstawioną przez uczniów klas siódmych (opiekunowie: Joanna Zątek i Renata Bubała). Na regionalną nutę zaśpiewały Anna Drewniany i Justyna Borgosz. Mocno i energetycznie zaprezentowały się wokalistki Jagoda Czopek i Karina Skwarczyńska. Na dużym ekranie, przewijały sie dzieje szkoły przygotowane w formie multimedialnej prezentacji przez Grażynę Sadlik. Uczniowie klas piątych i siódmych dumnie i z gracją zatańczyli poloneza i mazura (opiekun Mirella Jura). Tańcem czarowały również dziewczyny ze szkolnego zespołu KlasMix (opiekun Krystyna Sordyl). Serce zabiło wszystkim w przyspieszonym tempie na widok wirującej na parkiecie pary –Adrianny Sepioło i Grzegorza Mieszczaka.

            Podczas gali „Złotego Absolwenta” Medale Kopernika wręczono absolwentom, którzy osiągnęli znaczące sukcesy w pracy oświatowej, są pasjonatami, krzewicielami kultury i sztuki w społeczności lokalnej, pełnili z zaangażowaniem funkcję przewodniczących Rady Rodziców, wspierali i wspierają szkołę w jej działaniach.

            Na koniec warto było zwiedzić wystawę poświeconą dziejom Szkoły, na której eksponowano zgromadzone kroniki, dokumenty archiwalne, fotogafie, puchary, prace twórców regionalnych – absolwentów Szkoły.

            Wszyscy uczestnicy imprezy wychodzili z pięknie wydanymi egzemplarzami „Kroniki…”, nad którymi spędzą pewnie wspaniałe chwile, przypominając sobie najważniejsze wspomnienia, wydarzenia z życia szkoły, sylwetki tych, którzy tworzyli jej historię.

Niniejsza publikacja powstała jako wynik projektu pt. Kronika z dziejów Szkoły Podstawowej w Porąbce, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Projekt realizowany był przez Towarzystwo Przyjaciół Porąbki  we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce.