W bieżącym roku szkolnym  Rada Rodziców zrealizowała z doskonałym efektem następujace inicjatywy:

  • Do klas I-VI zakupiono dla uczniów nowe półki na podręczniki, by mogli zostawiać swoje rzeczy w szkole.
  • Zamontowano w klasach projektory multimedialne z ekranami i dokupiono dwa nowe – atrakcyjne, nowoczesne środki dydaktyczne.
  • Pozyskane zostały słodkie mikołajkowe upominki dla wszystkich uczniów – dzięki firmie Cosmo z Kobiernic i pani Edycie Bielenin.
  • Zakupiono wiele nagród dla laureatów szkolnych konkursów, pozyskano słodycze na  nagrody dla uczniów klas młodszych.
  • Rada Rodziców wspiera Dyrektora  w zakresie organizowania funduszy na cele szkoły (w/w konkursy, nagrody dla wzorowych uczniów).
  • Z inicjatywy rodziców na terenie szkoły odbywaja się płatne zajecia dodatkowe: karate i jezyk angielski.
  • Rodzice wspierają organizację imprez klasowych szkolnych i środowiskowych: przygotowują poczęstunek na Wigilię Szkolną, Spotkanie pokoleń, przychodzą pomagać w zakresie obsługi imprez, szyją i przygotowują stroje dla dzieci na występy i bale przebieranców, przygotowują zdrowe produkty w czasie akcji Śniadanie daje moc.

Jeżeli macie Panstwo ciekawe pomysły jak rozszerzać współpracę, wspierać szkołę, doskonalić jej pracę czekamy na rady i wskazówki. Wszystkie inicjatywy mile widziane! Można je zgłaszać wychowawcom, dyrektorowi, Radzie Rodziców oraz Trójkom klasowym. Można to zrobić również drogą elektroniczną. Nasz adres to: sekretariat@spporabka.pl (jeśli chcecie Państwo by wasz e-mail trafił do Rady Rodziców wystarczy zrobić dopisek RR). Zapraszamy do współpracy na rzecz wszystkich naszych dzieci.