Egzamin ósmoklasisty_informacja

Data wpisu: .

Szanowni Państwo,W dniach 21-23 kwietnia 2020r. uczniowie klasy VIII przystąpią do egzaminu ósmoklasisty. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące organizacji tego egzaminu.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (u nas języka angielskiego).

Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach I–VIII szkoły podstawowej. Jego wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej placówce.

Laureaci i finaliści olimpiad lub konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu – uzyskają z niego maksymalny wynik. Będą mieli również pierwszeństwo podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Informacja CKE TUTAJ  lub https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/

Karnawałowy bal przebierańców

Data wpisu: .

Karnawał to miła, szalona, pełna zabaw i niezapomnianych wrażeń tradycja. Na szkolnym balu pojawiły się kolorowe postaci, bohaterowie znanych bajek, filmów i gier. Wszyscy bawili się wesoło, uśmiech nie znikał z twarzy mimo chwilowego zmęczenia. Muzyka i tańce przeplatane były zabawami i konkursami. Wspólna zabawa przyniosła wszystkim wiele radości. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych balowych strojów.

Szkolny festiwal baśni i legend

Data wpisu: .

W dniach od 17 do 21 lutego 2020r. w ramach Tygodnia Języka Polskiego odbędzie się, przy współpracy nauczycieli języka polskiego i biblioteki szkolnej, „Festiwal baśni i legend”. Podjęte działania pomogą nam w zdobyciu Certyfikatu Promującego Aktywne Czytelnictwo, przyznawanego przez organizatorów Ogólnopolskiego Konkursu pod nazwą „Wielka Liga Czytelników”, w której z sukcesami od kilku lat bierzemy udział.

Harmonogram działań:

Poniedziałek – 17 lutego

Wystawa prac uczniów klas 4 – 8 pod hasłem „Legenda w pudełku”, które będzie można oglądać na korytarzu głównym szkoły.

Dla młodszych klas w tym dniu przewidziane są baśniowe zmagania ortograficzne, które odbędą się na dużej przerwie na sali gimnastycznej. Warunkiem udziału jest posiadanie bajkowo – legendarnego gadżetu (element stroju, rekwizyt).

Wtorek – 18 lutego

Fotobudka w bibliotece. W tym dniu, na każdej przerwie wszyscy uczniowie naszej szkoły będą mogli sobie zrobić zdjęcie w Bajkowej Fotobudce, warunkiem jest posiadanie baśniowo – legendarnych elementów stroju.

Zdjęcia zamieścimy na stronie internetowej szkoły. W tym dniu zapisujemy się parami w bibliotece do bieganego dyktanda, które odbędzie się w czwartek.

Środa – 19 lutego

W tym dniu na lekcjach języka polskiego uczniowie sprawdzą swoją wiedzę na temat baśni i legend z naszego regionu.

Czwartek – 20 lutego

Biegane dyktando dla klas 4-8. Na dużej przerwie, na sali gimnastycznej zgłaszają się pary, zapisane wcześniej. Dyktando trwa do końca przerwy. Warunkiem wzięcia udziału (oprócz zapisu) jest posiadanie przynajmniej jednego baśniowego lub legendarnego elementu.

Piątek – 21 lutego

W tym dniu zapraszamy wszystkich milusińskich na przerwach po 1, 2, 3 i 4 lekcji do czytania na dywanie baśni i legend, przygotowanych przez kółko czytelnicze.

Dla uczniów, którzy najbardziej zaangażują się w akcje czekają punkty dodatnie z zachowania, oceny i plusy za aktywność z języka polskiego oraz nagrody rzeczowe.

 


 Wielka Liga Czytelników

 Nasza szkoła po raz kolejny bierze udział w V Ogólnopolskim Konkursie pod nazwą „Wielka Liga Czytelników”, którego celem jest przede wszystkim promowanie czytelnictwa, kształtowanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży jak również integracja międzypokoleniowa poprzez wspólne czytanie literatury budującej więzi rodzinne. Poprzez te działania czytelnicze staramy się również uzyskać Certyfikat Wielkiej Ligii Czytelniczej „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo”. W związku z tym gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w Festiwalu baśni i legend, który zostanie przeprowadzony w naszej szkole w dniach od 17 do 21 lutego 2020r.

             Wielka Liga Czytelników rozgrywana jest w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 1-4, klasy 5-8 i w trzech etapach:

 etap pierwszy (szkolno – biblioteczny) – indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych za każdą przeczytaną książkę i rozwiązany test (min. 80 pkt), etap ten kończy się 13 marca 2020r.

 etap drugi – indywidualny test kwalifikacyjny dla wszystkich uczniów, którzy zdobyli 10 sprawności, test zostanie przeprowadzony w szkole w terminie od 16 do 27 marca 2020r.

 etap trzeci – powiatowy test drużynowy z wybranej przez organizatorów książki, który odbędzie się w Bielsku – Białej 28 kwietnia 2020r.

 Jest mi niezmiernie miło poinformować, iż w naszej szkole zapisało się do konkursu aż 62 dzieci.

 ardzo prosimy rodziców i opiekunów aby wspierać dzieci podczas udziału w konkursie poprzez wspólne czytanie książek konkursowych, zachęcanie ich do czytania, pomoc przy rozwiązywaniu testów polegająca na nakierowywaniu młodych czytelników na właściwy tok myślenia czy odpowiednie źródło informacji.

MJura