Rząd rozszerza pracę zdalną również na klasy 1-3 szkół podstawowych

Data wpisu: .

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną rząd podjął decyzję o nauczaniu zdalnym dla klas I-III oraz przedłużył to nauczanie w klasach IV –VIII – od 9.11.2020-29.11.2020 r.

Klasy 1-3 uczą się wg planu. Obowiązkiem uczniów jest łączenie się z klasą online przez Teamsy na zaplanowanych lekcjach oraz wykonywanie i odsyłanie przekazywanych przez nauczycieli materiałów. Przesyłane prace będą oceniane. Jeśli uczeń nie połączy się i nie zostanie to usprawiedliwione przez rodzica, będzie miał zaznaczoną nieobecność na lekcji. Jeśli uczeń nie będzie uczestniczył w lekcjach online systematycznie i nie będzie odsyłał wymaganych prac, zostanie objęty nauczaniem na terenie szkoły. Istnieje jeszcze możliwość wypożyczenia ze szkoły tabletów osobom, które mają problemy sprzętowe. 

 Teams i Office 365 - poradnik od Pana Belfra dla ucznia i rodzica

  Narzędzie do pracy zdalnej i lekcji rozszerzonej.

 

...i jeszcze  Teacher Online

 instrukcja dla ucznia i rodzica Teams pdf

Uczeń na lekcji online

Data wpisu: .

123434492 1040897139672247 4861253042623470281 o

Dzień Wszystkich Świętych, dzień zadumy nad tajemnicą życia i śmierci...

Data wpisu: .

W piątek, z uczniami najmłodzych klas odwiedzaliśmy cmentarz  Celem wędrówki było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią naszej społeczności. Wspominaliśmy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. Zapaliliśmy znicze i modliliśmy się za naszych drogich zmarłych.