Zajęcia opiekuńcze dla kl.1-3 od 25 maja

Data wpisu: .

Drodzy Rodzice,

Minister Edukacji Narodowej podjął decyzję o możliwości organizowania zajęć dla uczniów klas I-III od 25.05.2020 r. Zajęcia opiekuńcze przewidziane są wyłącznie dla dzieci, których oboje rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić im opieki.

Organizacja zajęć będzie możliwa z zachowaniem reżimu sanitarnego określonego w wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych oraz projektach dwóch rozporządzeń MEN - dotyczących organizacji zajęć. Dokumenty są dostępne na stronie MEN. 

Możliwość zapewnienia odpowiednich warunków (wymaganych przez w/w wytyczne) dla zorganizowania zajęć, jest w przypadku naszej szkoły, mocno utrudniona ze względu na ograniczoną ilość dostępnych pomieszczeń, spowodowaną trwającymi w budynku szkoły pracami remontowo-budowlanymi. Niedostępne są m.in. sala gimnastyczna z zapleczem, część sal lekcyjnych, stołówka oraz część sanitariatów.

Niezbędną informacją, która umożliwi nam właściwe przygotowanie szkoły do organizacji zajęć jest ilość uczniów, jaka zostanie zgłoszona do udziału w zajęciach opiekuńczo- wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych.

Jednocześnie zwracam uwagę na to, aby każde dziecko było przyprowadzane do szkoły przez osobę dorosłą, gdyż każdorazowo przy wejściu do szkoły będzie dziecku mierzona temperatura. Informuję również, że opiekunowie ucznia muszą być cały czas dostępni pod telefonami w razie potrzeby gotowi do odebrania dziecka w ciągu godziny. Każde dziecko musi posiadać odpowiednie dla siebie maseczki ochronne.

Wobec powyższego proszę Rodziców, którzy chcą, aby ich dzieci uczestniczyły zajęciach od 25 maja, o zgłoszenie tego faktu przez MobiDziennik do wychowawców klas 1-3 w terminie do 20 maja do godz. 14:00.

Na podstawie zgromadzonych informacji Dyrektor podejmie decyzję w zakresie:
- ustalenia godzin zajęć opiekuńczo wychowawczych z uwzględnieniem godzin wskazanych przez większość rodziców,
- włączenia elementów dydaktyki do zajęć opiekuńczych, po określeniu ilości grup i wynikających z nich możliwości kadrowych nauczycieli zatrudnionych w klasach 1-3 przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku zdalnego nauczania.

18 Maja_Stulecie Urodzin JP2

Data wpisu: .

JP2jp2herb

Wobec stulecia urodzin Karola Wojtyły odpowiedzią na jego wezwane, aby „to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjąć z wiarą, nadzieją i miłością”, będzie stworzenie pomnika z serc i umysłów Polaków zbudowanego z inicjatyw modlitewnych i charytatywnych, naukowych i artystycznych, edukacyjnych i wychowawczych wspierających owo duchowe dziedzictwo. Więcej TUTAJ

 


Ja bym z takim Papieżem nie wytrzymał (film dokumentalny o świętym papieżu Janie Pawle II)

Jan Paweł II - wszystkie pielgrzymki do Polski papieża Jana Pawła 2 (Cały film)

Święty Jan Paweł II, życie Świętego Papieża (dla dzieci)

Papież - Pielgrzym - Santo Subito - Cantobiografia JP2

BARKA - KONCERT "WSŁUCHIWAĆ SIĘ W PAPIEŻA ...

Nauka w domu, czyli jak skutecznie uczyć się zdalnie

Data wpisu: .

zdalne

„Nauka w domu, czyli jak skutecznie uczyć się zdalnie” - Przypomnienie zasad skutecznego uczenia się.

Drodzy Uczniowie!

Za nami już dwa miesiące nauki zdalnej. Nowa rzeczywistość dla wielu z nas jest nadal trudna! Jesteśmy w trakcie nowego doświadczenia.Skupienie się na regularnej nauce w domu, gdy zajęcia przeniosły się do sieci, wcale nie jest łatwym zadaniem. Dom do tej pory był miejscem odpoczynku i spędzania wolnego czasu. Jak się zmotywować do nauki? Jak się skoncentrować na zadaniach? Jakie warunki sprzyjają uczeniu się w domu oraz jak się skutecznie uczyć pragniemy Wam przypomnieć w ostatnim miesiącu nauki. A zatem...