100-lecie urodzin św. Jana Pawła II

Data wpisu: .

W Tygodniu Jubileuszu 100 - lecia urodzin św. Jana Pawła II i 25 - lecia pobytu Papieża w naszej Diecezji nasi  Uczniowie przy wsparciu Rodziców, a często i Dziadków poznawali Ojca Świętego Jana Pawła II, naszego wybitnego Rodaka.


                                                                             "Barka" - w wykonaniu Julii Mreńcy

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do  zgromadzenia tych materiałów.
Dorota Gałuszka

Konsultacje dla uczniów

Data wpisu: .

MEN przygotowuje rozporządzenie, które przedłuży termin ograniczonego funkcjonowania szkół, zajęcia zdalne będą prowadzone do 7 czerwca.

Od dnia 25 maja uczniowie klas VIII będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, a szczególnie z przedmiotów egzaminacyjnych. Terminy konsultacji nauczyciele będą ustalać z uczniami przez mobidziennik.

Od 1 czerwca uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji będzie zależny od potrzeb uczniów i warunków szkoły. Konsultacje są dobrowolne. Nauczyciele ustalą terminy tak, aby odbywały się w małych grupach z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Porąbce w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Instrukcje. Oświadczenia rodziców.


Zdalna korespondencja_8b

Data wpisu: .

Bub

Renata Bubała