Gminny Omnibus

Data wpisu: .

Po raz kolejny w Szkole Podstawowej nr 1 w Czańcu odbył się Gminny Konkurs „Omnibus Trzecioklasista” . Najlepsi uczniowie klas trzecich z Czańca, Kobiernic, Bujakowa, Porąbki mogli sprawdzić swoją wiedzę w specjalnie przygotowanym teście.  Naszą szkołę reprezentowali: Michał Ryłko, Zuzanna Weźranowska oraz Bartłomiej Witkowski. Zwycięzcą konkursu został Michał Ryłko.
SERDECZNIE GRATULUJEMY wszystkim uczestnikom!!!

Dodatkowe dni wolne

Data wpisu: .

Dni 29.04,30.04. oraz 02.05. zostały wyznaczone przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski jako dni wolne od zajęć dydaktycznych. W w/w dniach zorganizowane są zajęcia opiekuńcze na świetlicy szkolnej w godzinach 7.30 - 15.30.

Sprzątanie nabrzeża Soły

Data wpisu: .

sola

W dniu 26 kwietnia 2019r. z inicjatywy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przy wsparciu Gminy Porąbka oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika w Porąbce odbyła się I edycja akcji „RAZEM POSPRZĄTAJMY SOŁĘ i NABRZEŻE zbiornika Czanieckiego w Porąbce”.  Akcję przeprowadzono w ramach Dnia Ziemi.
Celem akcji było budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Dzieci, młodzież, mieszkańcy, pracownicy gminy zaopatrzeni w rękawiczki, chwycili worki i ruszyli do walki ze śmieciami. Dobry przykład dali uczestnikom akcji: Wójt Gminy Porąbka Paweł Zemanek, jego zastępca Bogusław Wawak oraz ks. proboszcz Zdzisław Grochal.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY wszystkim uczestnikom i organizatorom akcji  za pomoc i zaangażowanie!