BEZPIECZNE WAKACJE!

Data wpisu: .

     W dniu 12.06.2019 w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klas I- III z panem dzielnicowym Jarosławem Dwornikiem, nadleśniczym panem Bogdanem Pabisem oraz druhami z OSP Bujaków w ramach akcji Bezpieczne Wakacje. Pan nadleśniczy przedstawił nam zagrożenia jakie mogą nas spotkać w lesie, wyjaśnił jak należy zachowywać się na łonie przyrody, aby bezpiecznie i wesoło spędzać czas.

      Następnie p. Jarosław Dwornik razem z druhami OSP Bujaków uczył nas jak udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym osobom. Wszyscy braliśmy czynny udział w zajęciach na fantomie "Stefanie". Byliśmy bardzo zaangażowani,dlatego, że wiemy jak istotne jest udzielanie pierwszej pomocy. Na zakończenie spotkania czekała na nas miła niespodzianka, pan dzielnicowy przyprowadził swojego przyjaciela - psa ratownika, jego umiejętności zrobiły na nas olbrzymie wrażenie.

     Mamy ogromną nadzieję, że przypomnienie nam zasad bezpieczeństwa pozwoli na to, aby spokojnie spędzić bez trosk i zmartwień ten wakacyjny czas.

Długodystansowy Konkurs Języka Niemieckiego

Data wpisu: .

W tym roku szkolnym dziewięć uczennic z klas siódmych brało udział w Całorocznym Szkolnym Konkursie Języka Niemieckiego. Dziewczyny podjęły wyzwanie i od października 2018 r. do maja 2019 r.  zgłębiały zawiłości tego języka rozwiązując zadania konkursowe. Na początku każdego miesiąca każda z nich otrzymywała kartę pracy i miała cały miesiąc na jej wypełnienie. Uczestniczki mogły korzystać z wszystkich dostępnych źródeł. Zagadnienia często wykraczały poza przewidziany materiał obowiązujący w klasie siódmej i dotyczyły różnych dziedzin krajów obszaru niemieckojęzycznego.
Najlepszą uczennicą w potyczkach językowych okazała się Zuzanna Kołek, która na 220 możliwych punktów zdobyła 206,75. Na miejscu drugim uplasowała się Anna Gryboś. Trzecie miejsce należy do  Jagody Czopek.

DSC 0009
Natalia Borgosz, Anna Drewniany, Natalia Potępa, Nina Kania, Zuzanna Kliś i Karina Skwarczyńska twórczo rywalizowały w rozgrywkach językowych.
Gratuluję wszystkim uczestniczkom. Dziękuję za udział w konkursie, za wytrwałość i chęć poszerzania swojej wiedzy. A po wakacjach zapraszam na kolejną edycję konkursu.
Dziękuję także Radzie Rodziców za ufundowanie nagród.

N-l j.niemieckiego: Dagmara Tlałka

Wybory do SU

Data wpisu: .

12 czerwca uczniowie klas III-VII wybierali Samorząd Uczniowski oraz jego opiekuna na r.szk. 2019/20. Wybory przeprowadzili przedstawiciele obecnego SU w składzie Kamil Bąk, Konrad Budny i Anna Kaczmarczyk. Zgodnie z regulaminem przeprowadzania wyborów do SU, uczniowie głosowali na specjalnie przygotowanych, opieczętowanych kartach. W głosowaniu wzięło udział 155 osób, a wyniki przedstawiają się następująco.

Wśród uczniów największą liczbę głosów zdobyli:
-Kamil Bąk kl.VIIa – 47 głosów – przewodniczący
-Konrad Budny kl.VIIa – 26 głosów – z-ca przewodniczącego
-Ksenia Łukowicz kl.Va – 15 głosów – sekretarz
Wśród nauczycieli największą liczbę głosów zdobyli: p.Grażyna Janosz – 47 głosów, p.Iwona Niedziela – 26 głosów, p.Klaudia Koczur – 11 głosów.
Opiekę nad SU zgodziły się objąć p.Iwona Niedziela oraz p. Klaudia Koczur.