Igrzyska dzieci - Finał Powiatu Bielskiego Mini Koszykówka chłopców

Data wpisu: .

Kolejnym sukcesem zakończyły się zawody finału bielskiego w mini koszykówce chłopców, które rozegrane zostały 19 lutego w Szkole Podstawowej nr 2 w Czechowicach Dziedzicach.
W pierwszym meczu nasza drużyna zmierzyła się ze Szkołą Podstawową z Wilamowic, po pierwszych dwóch kwartach nasza drużyna nawet przegrywała nieznacznie, jednak w 3 i 4 kwarcie pokazała charakter i ostatecznie zwyciężyła.

W kolejnym meczu drużyna SP nr 2 z Czechowic rozegrała mecz z SP Wilamowice i w tej konfrontacji zdecydowanie lepsi okazali się gospodarze. W finale turnieju zmierzyła się drużyna SP nr 1 Porąbka z SP nr 2 Czechowice Dziedzice. Niestety drużyna gospodarzy pokazała się z lepszej strony w szczególności w drugiej kwarcie meczu. Mimo bardzo dobrej postawy naszych reprezentantów w kolejnych kwartach meczu, nie udało się zniwelować różnicy punktowej i przegraliśmy cały mecz zajmując ostatecznie II miejsce. Do kolejnego etapu rozgrywek awansowała SP nr 2 Czechowice Dziedzic.
Serdeczne gratulacje i podziękowania za zaangażowanie podczas turnieju.
Skład drużyny: Główka Michał, Wawrzyczek Stefan, Smyth Aron, Stanclik Michał, Koziel Michał, Procner Adrian, Sadlik Michał, Pszczółka Michał, Weźranowski Filip, Marszałek Dominik, Łaz Jakub.

Wojciech Gąsiorek

Egzamin ósmoklasisty_informacja

Data wpisu: .

Szanowni Państwo,W dniach 21-23 kwietnia 2020r. uczniowie klasy VIII przystąpią do egzaminu ósmoklasisty. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące organizacji tego egzaminu.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (u nas języka angielskiego).

Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach I–VIII szkoły podstawowej. Jego wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej placówce.

Laureaci i finaliści olimpiad lub konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu – uzyskają z niego maksymalny wynik. Będą mieli również pierwszeństwo podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Informacja CKE TUTAJ  lub https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/