Szkoła dla Afrykańczyka

Data wpisu: .

,,ŚWIAT UNOSZONY JEST ODDECHAMI DZIECI IDĄCYCH DO SZKOŁY”
motto Fundacji Redeptoris Missio

         Na świecie żyje 2 miliardy dzieci. Na każde 100 dzieci 17 nigdy nie pójdzie do szkoły, a przecież każde dziecko ma do tego prawo. Tylko wykształcenie może wyrwać afrykańskie dzieci z kręgu biedy i bezradności. Szkoła jest jak otwarcie drzwi do rozwoju i wolności, do innego, lepszego świata. Szkoła to najlepsza inwestycja w przyszłość tych dzieci.
         Kierując się tą ideą i tym roku w naszej szkole odbyła się zbiórka pieniędzy, której celem było dofinansowanie nauki dzieci w Afryce. Kwotę 175,21 zł została wpłacona na konto fundacji "Nadzieja".

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w akcję.