Rozszerzona i wirtualna rzeczywistość

Data wpisu: .

Quiver - niezwykłe kolorowanki - wiek dzieci 4 - 6 lat
zobacz film - link
pobierz aplikację - link
wydrukuj kolorowanki - link

Edukacyjna e-koszulka Virtuali-tee - wiek dzieci 6 - 12 lat
zobacz film - link
pobierz aplikację - link

Kostka Merge Cube - wiek dzieci 8 - 16 lat
zobacz film - link
pobierz aplikację - link
pobierz aplikację - link
pobierz aplikację - link
pobierz Merge Paper Cube - link

Google ekspedycje - wiek dzieci 8 - 16 lat
zobacz film - link
pobierz aplikację - link

https://www.aktywnynauczyciel.pl/