Kolędownie w czasie spotkania opłatkowego w DK w Porąbce

Data wpisu: .