Figlopark i pierwszaki

Data wpisu: .

Dnia 17 października 2107 roku nasze pierwszaki po wielu trudnych próbach zostały przyjęte do grona uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 Im. Mikołaja Kopernika w Porąbce.  Nagrodą za trudy tego egzaminu był wyjazd do figloparku „Przygoda” w Bujakowie ufundowany przez Radę Rodziców - za co bardzo dziękujemy.