Zasiadaliśmy w Sejmie RP

Data wpisu: .

26 października uczniowie, którzy brali udzial w konkursie wiedzy o Sejmie byli w Warszawie zwiedzać Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.