Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT

Data wpisu: .

   21 września w naszej szkole po raz kolejny gościliśmy aktorów z Krakowa, panów Wojciecha Habelę oraz Jacka Lecznara. Aktorzy zaprezentowali przedstawienie pt. ,,Ortografia polska”. Podczas 45 – minutowego spotkania uczniowie z klas III- VII przypomnieli sobie zasady poprawnej pisowni języka polskiego.

Oto relacja z przestawienia uczniów z klas piątych.

   W przedstawieniu występowało dwóch aktorów. Jeden z nich wcielał się w rolę nauczyciela języka polskiego, a drugi grał ucznia. Aktorzy przypomnieli widzom zasady ortograficzne, a zwłaszcza zwracali uwagę na wyjątki obowiązujące w polskiej ortografii. Uczniowie brali czynny udział w przedstawieniu, wybierając właściwą pisownię wyrazów. Dzięki temu dużo się nauczyliśmy i sprawdziliśmy swoją wiedzę. 
   Przedstawienie bardzo mi się podobało.                

Magdalena Hadrian, kl. 5B

   W czwartek, 21 września, uczniowie z klas III – VII byli na przestawieniu pod tytułem ,,Ortografia polska”. Celem widowiska było zapoznanie nas, uczniów, z zasadami ortografii w języku polskim. Dwóch aktorów w ciekawy sposób przekazało nam te zasady, których jest bardzo dużo. Paru uczniów było poproszonych do tablicy i mogło się wykazać swoją znajomością pisowni, na przykład słów: wschód czy jastrząb. Występowi aktorów towarzyszyła muzyka i dlatego w czasie swego przedstawienia śpiewali piosenki, przekazując reguły ortograficzne.
   Bardzo się to nam podobało i wszyscy opuściliśmy salę zadowoleni i uśmiechnięci, a na pewno mądrzejsi. 

                                                                                 Mateusz Sopiak, kl. 5B

   W czwartek, 21 września, o godzinie 8:00 na sali gimnastycznej odbyło się przedstawienie pt. ,,Ortografia polska”. W przedstawieniu wzięli udział uczniowie z klas III- VII.
    Na początku aktorzy zapoznali uczniów z zasadami pisowni wyrazów z ,,rz”, ,,ż”, ,,ó”, ,,u”, ,,ch”, ,,h” oraz wszystkimi wyjątkami związanymi z pisownią tych wyrazów. Między każdą zasadą ortograficzną aktorzy czynnie angażowali uczniów naszej szkoły poprzez uzupełnianie luk we wskazanych wyrazach. Pod koniec inscenizacji grający przybliżyli nam zasady pisowni wyrazów wielką i małą literą oraz opowiedzieli o poprawnym zastosowaniu znaków interpunkcyjnych. Aktorzy kilkakrotnie podkreślali, że wszystkich trudnych zasad można się z czasem nauczyć poprzez czytanie, zapisywanie oraz ciągłe ich powtarzanie.
   Przedstawienie zostało zrealizowane w bardzo ciekawy sposób. Wszystkie zasady aktorzy wypowiadali w rytm muzyki. Spektakl bardzo się wszystkim podobał. Uczniowie nagrodzili grę aktorów gromkimi brawami.

                                                                       Julia Gibas, kl. 5A

   Przedstawienie, które odbyło się w naszej szkole w dniu 21 września pt. ,,Ortografia polska, było bardzo ciekawe, a zarazem śmieszne. Na scenie występowało dwóch aktorów. Jeden z nich wcielał się w rolę nauczyciela i oceniał kartkówki, a drugi przyszedł do niego w odwiedziny i w ten sposób zaczęli rozmowę o ortografii. Aktorzy śpiewali piosenki, wymieniając różne zasady ortograficzne oraz umieszczali wyrazy sprawiające trudności w pisowni na tablicy. W trakcie przedstawienia niektórzy uczniowie zostali poproszeni na środek sali. Mogli oni się wykazać znajomością reguł ortograficznych. Większość sobie świetnie poradziła. Na koniec przedstawienia panowie życzyli nam powodzenia i dobrych wyników w nauce.
   Przedstawienie bardzo mi się podobało, ponieważ nie spotkałam się z takim sposobem przekazywania wiedzy.

                                                                                  Julia Żelichowska, kl. 5A