Ekologiczny happening

Data wpisu: .

„Czyste Powietrze – zdrowy człowiek”

         W poniedziałek 11.12.17 r. uczniowie klas VI naszej szkoły mieli możliwość uczestniczenia w bardzo ciekawym projekcie poświęconemu tematowi ekologii a dokładnie czystemu powietrzu. Jego celem było zwrócenie uwagi młodzieży na problemy dotyczące niskiej emisji i zanieczyszczeń środowiska naturalnego.
       Pierwsza część spotkania poświęcona była rozmowie z uczniami na wyżej wskazane tematy, sprawdzenie ich rozeznania w kwestiach zanieczyszczenia powietrza oraz uświadomienie skąd bierze się smog i jakie mogą być jego groźne skutki. Najważniejsze było jednak wskazanie pozytywnych działań i zachowań, dzięki którym każdy z nas może przyczynić się do poprawy jakości powietrza.
     W drugiej części projektu dzieci wspólnie z prowadzącymi przygotowały happening, podczas którego miały okazję stworzyć recyklingową orkiestrę grającą na instrumentach wykonanych z odpadów opakowaniowych. W czasie świetnej zabawy skandowane były hasła ekologiczne. Podczas akcji zobaczyć można było także mobilną wystawę poświęconą tematowi przewodniemu całego przedsięwzięcia.

Od 11 do 21 grudnia Wystawę Czyste Powietrze Zdrowy Człowiek można oglądać w gmachu Urzędu Gminy Porąbka. Wystawa realizowana jest w operacji pt. Czyste powietrze zdrowy człowiek w 5 gminach powiatu bielskiego. w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 realizowanego przez Fundacje EKO.