Program Edukacyjny "Bieg po zdrowie"

Data wpisu: .

„Bieg po zdrowie” to nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. I edycja programu rozpoczęła się w roku szkolnym 2016/2017 i obejmuje do 20% szkół podstawowych w Polsce.
Główne cele programu:
· opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży.
· pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.
· zwięk­szanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kon­tekście szkodliwości palenia papierosów.
Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności.
Zachęcamy do obejrzenia cyklu filmów edukacyjnych z udziałem ekspertów z dziedziny psychologii oraz autorów programu. Nagrania są dostępne dla wszystkich na  kanale youtube! Wiecej informacji na gis.gov.pl