Majowa Rocznica

Data wpisu: .

Apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest wpisany w coroczny kalendarz uroczystości naszej szkoły. Aby uzmysłowić wszystkim jak ważną rolę i znaczenie mają słowa Ojczyzna i Patriotyzm uczniowie zaprezentowali najważniejsze wydarzenia związane z tym świętem narodowym. Część artystyczną o patriotycznej i rocznicowej wymowie uczniowie klasy czwartej przygotowali pod opieką p. G.Janosz, B.Gibas oraz K.Witkowskiej.