Jan Gałuszka – ponad swój czas

Data wpisu: .

patrycjaeliza

We wtorek, 4 kwietnia 2017r. w naszej szkole miał miejsce interesujący wykład, który prowadziły uczennice Powiatowego Zespołu Nr 11 Szkół Ogólnokształcących w Kętach Eliza Walusiak i Patrycja Skwarczyńska. Przybliżyły one uczniom naszej szkoły postać Jana Gałuszki - jednego z głównych inicjatorów budowy kościoła w Porąbce. W 1901 r. stanął on na czele, powołanego przez Radę Gminy Komitetu Budowy Kościoła. W wieku 33 lat został wybrany wójtem gminy Porąbka. Sprawował ten urząd od 1900 do 1909 r. Był pierwszym wójtem w Porąbce, który potrafił czytać i pisać, i to bardzo pięknie - pomimo tego, że nie chodził do szkoły. W tym roku mija 150-ta rocznica jego urodzin. Prezentacja zawierała również bogate informacje na temat przebiegu budowy kościoła trwającej w latach 1901 - 1907 oraz powstania parafii w Porąbce.
Inicjatywa zaprezentowania w szkole postaci Jana Gałuszki związana była z podjęciem przez prelegentki realizacji zadnia w ramach rekrutacji do XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, której tegoroczny temat to „Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej”.