Dorośli czytali dla nas

Data wpisu: .

26.10.2016r. Środa
Dorośli czytali dzieciom ulubione wiersze z dzieciństwa
Zaproszeni goście ubrani w stroje przedstawiające ich zawody i pasje, czytali dziś dzieciom wybrane utwory.
Przed najmłodszą widownią wystąpili:
ks.Eugeniusz Nycz - proboszcz parafi NNMP w Porąbce,
p. Paweł Zemanek - Wójt Gminy Porąbka,
p. Cecylia Koniorczyk - dyrektor GZOSiP,
p. Grażyna Szlagor - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce,
p. Krystyna Gałuszka - przewodnicząca KGW w Porąbce,
p. Małgorzata Śmiechowicz-Hadrian - stomatolog,
p. Stanisław Kubiczek - Poczta Polska - listonosz,
p. Agnieszka Sopiak - przewodniczaca Rady Rodziców,
p. Łukasz Klusek - GRH "Beskidy"  - przedstawiciel w wojskowym mundurze,
p. Bartłomiej Iskierka - ratownik medyczny,
p. Kazimierz Cepiga - górnik,
p. Anna Stanek - zespół regionalny "Porąbczanie",
p. Aleksandra Droździk - OSP Kęty
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za wspaniałą interpretację wierszy oraz żywą lekcję literatury.
W klasach 4-6 przeprowadzone zostały w tym dniu na lekcjach wychowawczych sondaże „Jakie książki lubią dzieci?”