Klasowy portret Kopernika

Data wpisu: .

11 lutego wspólnie z klasą tworzyliśmy dowolna techniką portret patrona...