Ślubowanie klas pierwszych

Data wpisu: .

14 października, w Dniu Edukacji Narodowej w naszej szkole odbyło się ślubowanie pierwszoklasistów. Na tę uroczystosć przybyli zaproszeni goście: Starosta Bielski pan Andrzej Płonka, Wójt Gminy Porąbka pan Czesław Bułka, zastępca wójta pan Paweł Zemanek, sekretarz gminy pan Kazimierz Gałuszka, ksiądz proboszcz Eugeniusz Nycz, radni gminy: pani Eugenia Kula, pan Andrzej Pasymowaski oraz pan Roman Pękala, dyrektor GZOSiP pani Cecylia Koniorczyk, przedstawiciele Rady Rodziców: pani Agnieszka Sopiak, pani Ewa Waluś, pani Longina Łukasik. W imprezie licznie uczestniczyli również rodzice uczniów. Gości powitała pani dyrektor Małgorzata Walusiak, złożyła ona również życzenia pracownikom szkoły z okazji ich święta. Następnie dla wszystkich zaśpiewał szkolny chórek i zatańczył zespół KlasMix.

Po tej części Kopernikus i jego profesorowie przystapili do testowania pierwszaków, czy nadają się oni już na uczniów. Oj działo się... W końcu po zaliczeniu wszystkich prób, pierwszoklasisci zostali pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Porąbce.