Profilaktyczny listopad 2015

Data wpisu: .

Miesiąc listopad minął w naszej szkole pod hasłem profilaktyki. Każdy tydzień dotyczył innego zagadnienia z zakresu profilaktyki, mającego na celu propagowanie zachowań pozytywnych i prozdrowotny. W ramach miesiąca profilaktyki zorganizowany został konkurs plastyczny, wiedzy oraz przeprowadzone zostały liczne pogadanki, akcje aktywizujące uczniów oraz inne atrakcje. W każdym tygodniu uczniowie mieli możliwość zapoznania się z informacjami profilaktycznymi zamieszczonymi na gazetce szkolnej. W środy uczniowie byli zachęcani do ubioru w kolorystyce charakterystycznej dla danego zagadnienia (odpowiednio: zielony, czerwony oraz biały). Podczas całego miesiąca każdego dnia na dużej przerwie uczniowie bawili się wspólnie na sali gimnastycznej w ramach akcji „Aktywna Przerwa”.


„Jesteś tym co jesz!” - W pierwszym tygodniu uczniowie dowiedzieli się, dlaczego powinniśmy zdrowo jeść oraz dlaczego nie warto sięgać po fast foody. W ramach przygotowanego stoiska „Zdrowe i niezdrowe słodycze i napoje”, poznali ciekawe i łatwe do przygotowania zamienniki słodyczy i słodkich napojów. W klasach starszych został przeprowadzony konkurs wiedzy o zdrowym odżywianiu. Dla klas młodszych zorganizowane zostało stoisko interaktywne z quizami i zabawami pod hasłem „Wiem co jem!”. Uczniowie dzięki pogadankom, gazetkom i ulotkom dowiedzieli się również jak ważną funkcję dla zdrowia stanowi jedzenie śniadań w ramach akcji „Śniadanie daje moc!”. Wspólnie z wychowawcami każda klasa przygotowywała zdrowe i pożywne drugie śniadanie.„Stop cyberprzemocy!” - W drugim tygodniu uczniowie dowiedzieli się, czym jest zjawisko cyberprzemocy. Każdy z nich miał możliwość wykonania krótkiego testu, sprawdzającego czy padło się ofiarą tego typu aktów. Uczniowie podczas tego tygodnia wspólnie wykonali plakat informacyjny „Plusy i minusy Internetu”. W ramach interaktywnego stoiska „Bądź bezpieczny w Internecie” uczniowie z młodszych klas poznali sposoby ochrony przed cyberprzemocą oraz zasady postępowania w sytuacji bycia jej świadkiem lub ofiarą. Nasi wychowankowie, podczas lekcji informatyki i godzin wychowawczych obejrzeli filmy profilaktyczne poruszające tematykę bezpiecznego korzystania z Internetu, telefonów komórkowych i portali społecznościowych oraz potencjalnych zagrożeń wynikających ze stosowania współczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych. Uczniowie z klas V - VI spotkali się z Sędzią Katarzyną Kaspera – Kierpieć, która poruszyła tematykę odpowiedzialności karnej nieletnich za czyny niezgodne z prawem, w tym przemocy elektronicznej. Podsumowaniem tego tygodnia była tzw. „Gadająca Ściana” umieszczona na szkolnym korytarzu na temat „Jak być bezpiecznym w sieci?”.„Nie dla dopalaczy i innych używek!” - W ostatnim, trzecim tygodniu profilaktyki, uczniowie podnieśli swój poziom wiedzy na temat zagrożeń, jakie niesie zażywanie dopalaczy. Poznali ciekawe sposoby na zapewnienie sobie jasności umysłu i koncentracji przez cały dzień oraz dowiedzieli się, jak być asertywnym, czyli umieć powiedzieć „nie” bez wyrzutów sumienia i złości – za to z szacunkiem dla drugiej osoby. W drugich klasach zostały przeprowadzone zajęcia na temat sposobów odmawiania w sytuacjach zagrożenia. Uczniowie naszej szkoły zawarli pakt społeczny „przeciwko dopalaczom”. Podczas czwartkowych konsultacji dla rodziców zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielem policji asp. Sebastianem Haręzlakiem, podczas którego dowiedzieli się, jakie konsekwencje niesie za sobą stosowanie dopalaczy i narkotyków przez młodzież oraz poznali konsekwencje prawne czynów karalnych przez nieletnich. Podczas spotkania rodzice otrzymali przygotowane ulotki informacyjne „Jak chronić dziecko przed narkotykami i cyberprzemocą”.


Przeprowadzenie efektywnego miesiąca profilaktyki było możliwe dzięki aktywnej współpracy wszystkich pracowników szkoły, zaproszonych gości i zaangażowaniu uczniów.

pedagog i psycholog szkolny