Kurs Pierwszej Pomocy

Data wpisu: .

Z inicjatywy Bielskiego Pogotowia Ratunkowego, ratowników medycznych Andrzeja Błasiaka, Michała Szlagora oraz władz Gminy Porąbka dzieci z klas I – III przeszły Specjalistyczny Kurs z Pierwszej Pomocy.
W dniach 14-15 kwietnia 2016 roku Ratownicy Medyczni Andrzej Błasiak, Michał Szlagor oraz Mateusz Płonka przeprowadzili w naszej szkole kurs w ośmiu klasach i przeszkolili 146 dzieciaków. Główne cele szkolenia to wzrost świadomości o zagrożeniach zdrowia i życia, dostrzeżenie ważnej roli świadka, który widzi człowieka w potrzebie, nabycie umiejętności właściwej oceny sytuacji, nabycie umiejętności zachowania własnego bezpieczeństwa, nabycie umiejętności prawidłowego wezwania pogotowia ratunkowego.
Zastępca Wójta Gminy Paweł Zemanek, który również uczestniczył w tym wydarzeniu wręczył dzieciom znaczki i opaski odblaskowe ufundowanwe przez Gminę Porabka i firmę „Czanieckie Makarony”. Mamy nadzieję, że noszenie świecących znaczków wpłynie na bezpieczeństwo poruszających się po drodze dzieci. To znakomita inicjatywa, za którą serdecznie dziękujemy wraz z Zastępcą Wójta Pawłem Zemankiem.