Bezpieczniej z prądem

Data wpisu: .

Program "Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka" to kontynuacja, a zarazem rozszerzenie i ujednolicenie, dotychczasowego zaangażowania Grupy TAURON w kwestie związane z bezpiecznym używaniem energii elektrycznej. Spółki Grupy TAURON pod różnymi szyldami prowadziły takie kampanie już od lat 90. Patronat nad programem objął Minister Edukacji Narodowej. Organizatorami są spółka TAURON Dystrybucja i Fundacja TAURON.

W ramach kampanii "Bezpieczniki TAURONA: Włącz dla dobra dziecka" 28 kwietnia gościliśmy eksperta p. Kazimierza Szypułę, który przeprowadził bezpłatne zajęcia edukacyjne, propagujące wiedzę o zasadach bezpiecznego użytkowania energii . Celem "Bezpieczników TAURONA" jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego i racjonalnego korzystania z energii elektrycznej, urządzeń nią zasilanych, a także bezpiecznego zachowania w pobliżu infrastruktury energetycznej.

Bardzo dziękujemy p. Kazimierzowi Szypule za przeprowadzenie tych bardzo ciekawych i przydatnych zajęć w naszej szkole.