WF z klasą

Data wpisu: .

wf

WF z Klasą to  program Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki, przy medialnym zaangażowaniu „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. To ogólnopolska akcja edukacyjna mająca na celu zmianę myślenia o lekcjach WF-u w polskich szkołach. Program dotyczy aktywności sportowej i rekreacyjnej dzieci i młodzieży, ma rozwijać sprawność fizyczną i wspomagać zdrowie. Nasza szkoła zgłosiła się do tego programu. Szkolnym koordynatorem jest pani Grażyna Janosz - nauczyciel w-f,  a nauczycielami wspierającymi są panie: Mirella Jura, Eugenia Kula, Małgorzata Capiak.

6 listopada zostały przeprowadzone debaty klasowe nt.: „UDOSKONALENIA ZAJĘĆ SPORTOWYCH W NASZEJ SZKOLE”.

W czasie klasowych debat szukaliśmy odpowiedzi na pytania kluczowe:

  1. Co chcielibyśmy poprawić na zajęciach sportowych?
  2. Co możemy zrobić razem, żeby było lepiej?
  3. Jakie ciekawe pomysły moglibyśmy zrealizować przy pomocy posiadanych przez szkołę środków i wykorzystując dostępne w szkole warunki (duża sala, mała salka, Orlik, sprzęt sportowy)?

W dniu 7 listopada odbyła się SZKOLNA DEBATA na sali gimnastycznej, na którą przyszli przedstawiciele klas II – VI. W czasie debaty zostały wybrane najlepsze pomysły i postulaty do realizacji w naszej szkole.

Informacje o realizacji zadań programu można śledzić na naszym blogu: http://blogiceo.nq.pl/kopernicus/