Pielgrzymujemy z rodzicami

Data wpisu: .

Drugoklasiści w czerwcu pojechali wspólnie z rodzicami na wycieczkę do Wadowic, Kalwarii i Inwałdu. Zwiedzili wadowickie muzeum - Dom Rodzinny Jana Pawła II. W samo południe uczestniczyli we mszy św. w Kalwarii. Następnie udali się do Warowni w Inwałdzie.