Klasy na medal

Data wpisu: .

CUDZE CHWALICIE...., CZYLI WSPOMNIENIA Z WYCIECZKI DO KOMPLEKSU LEŚNO-STAWOWEGO W BRZESZCZACH -NAZIELEŃCACH

   17 czerwca br. moja klasa oraz klasa III a pojechała do gospodarstwa rybackiego w Brzeszczach. Wycieczka była nagrodą za wygranie konkursu ,,Klasa na medal”.

   Gdy dojechaliśmy na miejsce, pani przewodnik podarowała każdemu torbę z upominkami. Drugi przewodnik rozdał nam lornetki, ja miałam swoją. Następnie pan pokazał nam na tablicy drogę, którą mieliśmy iść. Prowadził nas czerwonym szlakiem. Gdy szliśmy przez lasek, słychać było przepiękny śpiew ptaków. Załamało mnie to, że na ścieżce, którą szliśmy, leżały martwe żaby. Po chwili zauważyliśmy następną tablicę, na której wypisane były gatunki ptaków, które spotkamy w tych okolicach. Pan przewodnik powiedział nam, żebyśmy szukali ptaka, który nazywa się ślepowron. Gdy obserwowaliśmy ptaki na stawach, o mało nie siadła na mnie dość dziwna, niebieska ważka. Następna tablica także informowała nas o ptakach tu żyjących. Wszyscy podziwiali mewy, kaczki łyski oraz czarne bociany. Znowu spostrzegliśmy tablicę, na której wypisane były wszystkie rośliny, rosnące na tym obszarze. Były tam między innymi: trzcina pospolita, ruczyca brzegowa, palka wąskolistna, pałka szeroklistna, tatarak zwyczajny, grzybieńczyk wodny, salwinia pływająca, kotewka – orzech wodny, grążel żółty, grzybienie białe, rzęsa drobna, strzałka wodna, knieć błotna, jeżogłówka gałęzista, bobrek trójlistny, czermień błotna, wełniana wąskolistna, kosaciec żółty, krwawica pospolita. Najbardziej zainteresowanie mnie czermień błotna, ponieważ każda część tej rośliny jest trujący. Nawet kontakt soku tej rośliny ze skórą może okazać się bardzo niebezpieczny. Zwróciłam również uwagę na trzcinę pospolitą, gdyż daje ona schronienie ptakom trzcinniczkom, które pięknie ćwierkają. Każdy chciał je zobaczyć, ale nikomu się to nie udało. Później poszliśmy nad staw, zwany ,,Stanisławem”. Bardzo zdziwiło mnie to, że właśnie na brzegu tego stawu znajdowały się małże oraz liczne muszle. Gdy wracaliśmy, zauważyłam, że w tutejszych okolicach rośnie bardzo licznie pęd letni. Wspaniałe było to, że gałązki drzew, które zwisały nad jednym ze stawów odbijały się w wodzie. Efekt tego był taki, że wszystko było symetryczne. Gdy wróciliśmy do miejsca startu, wszyscy podziękowaliśmy przewodnikom i wsiedliśmy do autokaru.
   Bardzo podobało mi się to gospodarstwo rybackie, gdyż poznałam wiele nowych roślin i zwierząt. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze tam pojadę.

Paulina Majdak, kl. Vb

17 czerwca pojechaliśmy wraz z klasą III B do kompleksu leśno-stawowego w Brzeszczach-Nazieleńcach. Jest to kompleks Położony w Dolinie Górnej Wisły na terenie powiatu oświęcimskiego. Wycieczka była nagrodą za wygrany szkolny konkurs ,,Klasa na medal”.

Na początek otrzymaliśmy przewodniki po ścieżkach dydaktycznych oraz, na czas oprowadzania, lornetki. Od razu dowiedzieliśmy się, że dolina jest ważnym miejscem lęgowym dla wielu rzadkich ptaków wodno-błotnych Zobaczyliśmy tam różne gatunki ptaków m. in.: łyski, ślepowrony, bociany czarne i białe, ważki. Mieszkają tam również zaskrońce, jaszczurki.

Były także stawy np. Stanisław, na którym było bardzo dużo ptaków. Na stawach pływały rośliny np. grążel żółty, lilie wodne, a obok stawów rósł tatarak, pałki wodne, trzcina, kaczyńce. Zauważyliśmy też ważkę, która była bardzo ładna. Zaleźliśmy także bardzo dużo małż.

Na tej wycieczce było fantastycznie. Cały czas spacerowaliśmy szlakiem czerwonym Dowiedzieliśmy się bardzo dużo rzeczy o ptakach i widzieliśmy piękne stawy i mogę spokojnie stwierdzić, że jest to piękny zakątek naszego kraju.

Joanna Iwaszko, kl. V b


     W środę 17.06.15r. klasa V b i klasa III a brały udział w wycieczce do kompleksu leśno-stawowego w Brzeszczach-Nazieleńcach . Wycieczka była nagrodą za wygranie akcji szkolnej ,,Klasa na medal’’. Kompleks w Brzeszczach wchodzi w skład kompleksów leśno-stawowych w Dolinie Górnej Wisły i znajduje się na terenie powiatu oświęcimskiego w gminie Brzeszcze. Oglądaliśmy stawy, których właścicielami są państwo Królowie. Stawy te, zasilane wodą z Soły, są uznane za obręb hodowlany. Hodowane są w nich różne gatunki ryb: karpie, amury, tołpygi, sumy i sandacze. Na terenie kompleksu wytyczono 3 ścieżki dydaktyczne: Stanisław, Rudak i Bagiennik. Nasza wycieczka przeszła fragment ścieżki Stanisław. Pan przewodnik starał nam się przybliżyć specyfikę ekosystemu stawów. W trakcie wycieczki obserwowaliśmy ptaki, które chętnie goszczą w tym rejonie: ślepowrony, rybitwy białowąse, perkozy dwuczube, łyski, gęsi, łabędzie. Dowiedzieliśmy się, że kompleks w Brzeszczach-Nazieleńcach jest ważnym miejscem lęgowym dla wielu rzadkich gatunków ptaków wodno-błotnych oraz jednym z ważnych miejsc odpoczynku w czasie ich jesiennych i letnich wędrówek. Każdy z uczestników wycieczki otrzymał lornetkę ,aby móc samodzielnie obserwować florę i faunę kompleksu. Na terenie stawów swój dom znalazło wiele płazów i gadów, w tym rzekotka drzewna. Widzieliśmy bogatą roślinność stawów i terenów przyległych m.in.: grążel żółty, rzęsę wodną, spirodelę wielokorzeniową, salwinię pływającą, pałkę wąskolistną i szerokolistną, strzałkę wodną oraz tatarak zwyczajny.
     Dzięki tej wycieczce dowiedzieliśmy się, że niedaleko naszej miejscowości znajduje się tak piękne i ważne dla przyrodników miejsce. Wycieczka zachęciła nas do prób samodzielnej obserwacji przyrody, która znajduje się obok nas. Może niektórzy koledzy zostaną ornitologami - kto wie…

Jakub Ring, kl. V b