Zakończenie roku szkolnego

Data wpisu: .

27 czerwca 2014r.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpoczęła się mszą świętą w naszym kościele parafialnym. Następnie odbył sie szkolny apel, w czasie którego p. dyrektor Małgorzata Walusiak wraz z przewodniczacą RR p.Agnieszką Sopiak wręczała uroczyście nagrody wzorowym uczniom oraz uczniom ze 100% frekwencją. Uroczystość ta stała się również okazją do nagrodzenia najlepszych sportowców, laureatów konkursów przedmiotowych oraz osób, które aktywnie przyczyniły się do pracy na rzecz szkoły. W obecności wójta GP p. Czesława Bułki pani dyrektor wręczyła również nagrody oraz medale Złotego Kopernika najlepszym absolwentom: Radosławowi Kubisiowi oraz Przemysławowi Zemczakowi.

Pożegnaliśmy także klasy szóste, które zaprezentowały nam wraz ze swoimi wychowawcami  - p. Grażyną Sadlik oraz Eugenią Kulą - krótki program. Pani dyrektor wraz z wychowawcami wręczyła im świadectwa końcowe i nagrody książkowe. Następnie w klasach zegnaliśmy sie  z wychowawcami i kolegami...