Szóstaki w DWD

Data wpisu: .

Szóstoklasiści swoje zakończenie roku szkolnego zorganizowali w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce.

Zdjęcia udostępnił p. Szopa