Niezwykłe Spotkanie

Data wpisu: .

Psalm 23
Bóg pasterzem i gospodarzem
Psalm. Dawidowy.

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć:
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoje imię.
Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną.
Twój kij i Twoja laska
są tym, co mnie pociesza.
Stół dla mnie zastawiasz
wobec mych przeciwników;
namaszczasz mi głowę olejkiem;
mój kielich jest przeobfity.
Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pańskim
po najdłuższe czasy.

 

 

 

 

 

Wizyta Ks.Biskupa Romana Pindla
w naszej szkole

7 kwietnia 2014 roku naszą szkołę odwiedził niecodzienny gość. Tego dnia z wizytą duszpasterską przybył do nas ks. bp. Roman Pindel. W czasie specjalnie przygotowanego z tej okazji apelu ks. biskup spotkał się z całą społecznością szkolną.

Pani dyrektor Małgorzata Walusiak przywitała księdza biskupa i zaprosiła Go do zapoznania się z funkcjonowaniem szkoły, której patronem jest Mikołaj Kopernik, szkoły dumnej ze stuletniej tradycji, ale i świadomej wyzwań obecnych czasów. Pani dyrektor podkreśliła, że osiągamy wysokie wyniki dydaktyczne, ale dbamy nie tylko o rozwój intelektualny naszej młodzieży – staramy się aby nasi absolwenci byli ludźmi prawymi,  o otwartym sercu – aby BYĆ było dla nich ważniejsze niż MIEĆ.

Dostojnego gościa uczniowie powitali radosna pieśnią „Bądź pozdrowiony Gościu nasz”. Następnie zgodnie ze szkolnym ceremoniałem wmaszerował poczet sztandarowy i zabrzmiał hymn szkoły.

Po ceremonii powitania mogliśmy okazać spontaniczną radość z tych odwiedzin gromko zaśpiewaliśmy pod przewodnictwem gitarowym pani Mirelli Jury pieśń „Tyś jak skała”, a zespół KlasMix tańczył anielsko na zielonych pastwiskach. Na tych pastwiskach toczyła się również akcja scenki przygotowanej przez panią katechetkę Barbarę Janosz z uczniami klasy IVb. Wszystkich rozbawiły beczące owieczki i szalejące trzmiele. Razem z pasterzem (Jakub Ring) głęboko przeżywaliśmy utratę sympatycznej i beztroskiej owieczki Meli (Marta Łuszczek). Cieszyliśmy się w końcu z odnalezienia przerażonej amatorki samotnych wycieczek. Radość wyraziliśmy dynamicznym klaskaniem w czasie tańca integracyjnego uczniów klasy VI.

Po naszych prezentacjach, głos zabrał biskup Roman Pindel. Nawiązał do postaci patrona szkoły Mikołaja Kopernika. Zaskoczył nas wielką wiedzą na temat tego wszechstronnego naukowca, uczonego kanonika warmińskiego, którego studia i badania nie zamykały się jedynie wokół astronomii i matematyki. Ten człowiek był renesansowym polihistorem, który zajmował się również prawem, ekonomią, strategią wojskową, astrologią, był także lekarzem oraz tłumaczem.

Ks. biskup skierował także słowa uznania za przedstawioną przez uczniów scenkę z Dobrym Pasterzem. Zwrócił uwagę na to, jak bliski wielu ludziom jest Psalm 23, z którego płynie potęga ufności. Pan prowadzi nas przez życie jak swojego baranka i daje nam poczucie bezpieczeństwa. Choć bywają w naszym życiu "ciemne doliny", Dobry Pasterz nas z nich wyprowadza i nigdy nie opuszcza, jest zawsze tuż przy nas. On zna wszystkie nasze tajemnice i czasem martwi się o nas.

Ks. biskup Roman Pindel podkreślił, że każdego dnia warto jest szukać w Ewangelii fragmentów, które zmienią nasze życie. Wskazówek, które pozwolą wędrować po właściwych ścieżkach, nie lękać się zła oraz sprawią, że dobroć i łaska pójdą w ślad za nami przez wszystkie dni życia. Byśmy mogli po ziemskiej wędrówce zamieszkać w domu Pana po najdłuższe czasy.

Wizyta upłynęła w miłej i serdecznej atmosferze. Uwieńczeniem był wręczenie ks. biskupowi kwiatów i rakiety kosmicznej (jak na szkolę im. M.Kopernika przystało) z listami do Bł. Jana Pawła II, napisanymi przez dzieci z okazji zbliżającej się Jego kanonizacji.

Na zakończenie spotkania ks. biskup Roman Pindel udzielił pasterskiego błogosławieństwa i udał się na spotkanie z gronem pedagogicznym, pracownikami szkoły oraz przedstawicielami Rady Rodziców.

Spotkanie było dla wszystkich głębokim przeżyciem, pozostanie na kartach kroniki szkolnej i w pamięci jej uczestników.