Pomóżmy Afryce

Data wpisu: .

Pomagamy Afryce!

Kolejny raz w tym roku uczniowie naszej szkoły włączyli się w akcję objętą patronatem o.o. Franciszkanów. Misyjny Projekt Edukacyjny Fundacji „Nadzieja” zakłada pomoc w dostępie do nauki dzieciom z terenów Afryki. Miesięczna edukacja jednego dziecka wynosi 20 złotych.

W tym roku udało nam się zebrać 186,62 złote. W tym momencie przekazem pocztowym została przesłana kwota 120 złotych, które pokryją koszt półrocznej edukacji jednego dziecka. Pozostała część pieniędzy zostanie dozbierana i wysłana w kolejnym semestrze.

Wszystkich zainteresowanych akcją odsyłam na stronę

www.misjefranciszkanskie.pl/indeks.php, gdzie znajdują się szczegółowe informacje.