Dzień Ziemi

Data wpisu: .

Promujący postawy ekologiczne apel z okazji Święta Ziemi przygotowała pani Eugenia Kula z uczniami klasy VIa. Królowa Natura starała się obudzić w nas poczucie troski o stan czystości najbliższego otoczenia oraz współodpowiedzialności za stan środowiska. Zwróciła uwagę na to, jak ważne jest wychowanie w duchu miłości i szacunku do przyrody. Uświadomiła, że wspaniałe dary przyrody trzeba wykorzystywać mądrze.