Bezpieczna przerwa

Data wpisu: .

Podsumowanie akcji „Bezpieczna przerwa”.Mniej sześciolatków w szkole

Akcja „Bezpieczna przerwa” została przeprowadzona w naszej szkole z inicjatywy uczniowskiej w I semestrze tego roku szkolnego i objęła wszystkich uczniów. Jej celem było zwiększenie bezpieczeństwa podczas przerw i uświadomienie dzieciom ich odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych osób, a także promowanie kulturalnych wzorców zachowań.

Głównymi hasłami akcji były:
zamiast biegać - spaceruj,
zamiast krzyczeć – rozmawiaj,
zamiast przeklinać – powiedz coś miłego,
bądź bezpieczny i kulturalny.

Akcja odbywała się codziennie podczas długich przerw. Oprócz nauczycieli dyżurujących włączeni w nią byli uczniowie klas starszych, którzy tworzyli tzw.: „Pogotowie uczniowskie”. Pomagali oni w pełnieniu dyżurów zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem i procedurą wyboru dyżurnych. Dyżurni „pogotowia” oznaczeni byli specjalnymi opaskami. Zadaniem ich było pouczanie uczniów, którzy zachowywali się niewłaściwie, a za powtarzające się złe zachowanie wypisywali w porozumieniem z nauczycielem czerwoną kartkę. Promowane były także pozytywne wzorce zachowania, które były nagradzane zielonymi kartkami. Uczeń, który w ciągu tygodnia zdobył dwie czerwone lub zielone karteczki otrzymywał stosowny wpis do dziennika szkolnego. Akcję szkolną zakończono przeprowadzeniem ankiety wśród uczniów klas IV-VI, a jej wyniki znajdują się poniżej. Badanie miało na celu sprawdzenie, czy podobne inicjatywy powinny być dalej podejmowane oraz rozeznać, jak uczniowie oceniają ich skuteczność i celowość.

W ankiecie wzięło udział 84 uczniów z klas IV-VI, którzy ochotniczo pełnili dyżury w ramach „Pogotowia uczniowskiego”. Dyżury były pełnione na każdej długiej przerwie na czterech szkolnych korytarzach.

83% ankietowanych uznało, że podjęta w szkole inicjatywa, mająca na celu zwiększenie bezpieczeństwa podczas przerw i angażująca do tego uczniów, była potrzebna. Wśród niebezpiecznych zachowań uczniów podczas przerw dyżurni wskazali najczęściej: bieganie (93%), krzyki (30%), popychanie (16%) i bicie (10%). W mniejszym stopniu zaobserwowano dokuczanie, kłótnie, śmiecenie, wyśmiewanie.

Dyżurujący widzą pozytywny wpływ na zachowania swoich kolegów i koleżanek, gdyż 80% potwierdza, że udało im się nakłonić ich do bezpieczniejszego zachowania, a 88% ankietowanych twierdzi, że przerwy z dyżurami uczniowskimi były bardziej bezpieczne. 17% badanych uczniów potwierdziło, że zwracanie uwagi na niebezpieczne zachowania przynosiło skutek, 14% widziało w tych dyżurach zapobieganie wypadkom i sytuacjom niebezpiecznym, 12% uważa, że na przerwach było spokojniej. 9% badanych dyżurujących nie zgadza się z opinią, że „pogotowie uczniowskie” zwiększało bezpieczeństwo podczas przerw, a jako przyczyny podają argumenty, że uczniowie nie słuchali ich uwag lub twierdzą, że nie zaobserwowali negatywnych zachowań podczas swojego dyżuru.

Powyższe wyniki ankiety dowodzą, że podjęta w szkole akcja wdrażająca uczniów do zwiększenia ich udziału w odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych osób była potrzebna. Pozwoliła samym uczniom na promowanie kulturalnych i respektowanych norm zachowań.

Oprac. Anna Zasada-Główka