Bilety miesięczne

Data wpisu: .

Wpłaty na bilety miesięczne są przyjmowanedo 15-tego dnia każdego miesiąca w sekretariacie Szkoły.

 


 

 

Ceny biletów miesięcznych na br. rok szkolny nie ulegają zmianie:

 -        do 3 km – 22,00 zł

 -        do 5 km (lub bilet krzyżowy) – 36,72 zł

Dzieci dojeżdżają do Szkoły autobusami linii MZK Kęty wg rozkładu jazdy odpowiedniego dla danej linii. W myśl ustawy o systemie oświaty jeżeli droga dziecka z domu do szkoły przekracza

 -        w klasach 0 – IV: 3 km,

 -        w klasach V – VI: 4 km

obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom bezpłatnego transportu i opieki.

Bilety miesięczne dla dzieci spełniających powyższe kryterium są opłacane przez szkołę. Aby uzyskać bilet finansowany należy zmierzyć drogę dziecka z domu do szkoły oraz wypełnić stosowne oświadczenie w sekretariacie szkoły. Pozostali uczniowie mają możliwość kupić bilet miesięczny za pośrednictwem szkoły. 

Bilet miesięczny jest ważny z legitymacją szkolną, którą można wyrobić w sekretariacie szkoły, potrzebne jest 1 zdjęcie legitymacyjne.