Szkolne akcje charytatywne i ekologiczne

Data wpisu: .

Zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli do zaangażowania się w akcje charytatywne organizowane przez bibliotekę szkolną. W tym roku zbieramy:

1. Nakrętki na rehabilitację Adasia.

2. Zużyte baterie, aby chronić środowisko.

3. Stare telefony komórkowe, by nie trafiały na wysypiska.

4. Okulary dla potrzebujących w Afryce.

5. Książki dla biblioteki szkolnej.

6. Po raz pierwszy w tym roku zbieramy stare, niepotrzebne klucze każdego rodzaju dla Kliniki Budzik w ramach Fundacji Ewy Błaszczyk "A kogo"

Wszystkie, wyżej wymienione przedmioty przynosimy przez cały rok do biblioteki szkolnej w osobno zapakowanych woreczkach, opatrzonych karteczką z imieniem i nazwiskiem dziecka lub dzieci (jeżeli do szkoły uczęszcza rodzeństwo).

Podsumowanie akcji odbędzie się na wiosnę podczas Szkolnego Święta Ziemi. Wówczas uczniowie otrzymają pochwały do dziennika (każdy uczeń za każdą akcję, w której wziął udział niezależnie od ilości przyniesionych rzeczy), dyplomy i "kwiaty dobroci" (uczniowie, którzy przynieśli najwięcej w poszczególnych akcjach), symboliczne upominki (uczniowie, którzy wzięli udział w poszczególnych akcjach wyłonieni drogą losowania). Aby otrzymać tytuł Super Przyjaciela Biblioteki trzeba wziąć udział w pięciu z sześciu akcji (pochwała, dyplom i niespodzianka). Klasa najbardziej zaangażowana w akcje otrzyma słodkości.

Celem tego przedsięwzięcia  jest nie tylko zbieranie rzeczy wymienionych w ramach akcji, ale przede wszystkim uwrażliwienie dzieci na potrzeby drugiego człowieka, niesienie pomocy innym oraz dbanie o środowisko naturalne, w którym żyjemy.

Ada1